Det har tagit många år att utveckla AcuNova (Akupunktur 2000) – och trenden fortsätter.

För att förstå de verkliga mekanismerna bakom AcuNova, har det varit nödvändigt att undersöka områden som Darwins avhandling om arternas uppkomst, kvantfysik, kärnfysik och andra relaterade områden.

Vi har också fått omvärdera vår förståelse av nervsystemets funktion.

Det har kostat blod, svett och tårar, men det har också varit spännande – mycket spännande.
Lyckligtvis behöver eleverna inte tänka på det. Precis som att det inte är nödvändigt att förstå hur en modern bil fungerar för att köra den, är det inte nödvändigt att förstå de komplicerade teorierna bakom AcuNova för att lära sig att använda metoden.

Tvärtom.

Den första morgonen av tre-dagars kursern lär eleverna sig AcuNovas bakgrund samt nödvändig teori för att kunna använda tekniken.
Sedan de lär sig en mycket enkel AcuNova ”diagnos metod”.

Undervisningen är en kombination av teori och praktik.
För att kunna behandla patienter redan dagen efter det att programmet har avslutats, behandlar eleverna varandra på kursen.
Först genom att trycka på punkten med en strumpsticka eller en penna och sedan lär de sig den särskilda AcuNova sticktekniken, som skiljer sig från kinesisk akupunktur.
De lär sig också att hantera smärta – både akut såsom idrottsskador och kronisk, såsom artrit.
De lär sig också att ta itu med organiska, autoimmuna och andra kroniska sjukdomar
Sista dagen lär de sig den världsberömda behandlingen av blinda och synskadade.

Några dagar efter registrering får eleverna boken om AcuNova. Den kallas FRAMTIDENS MEDICIN, och du kan läsa utdrag på bokens webbplats: www.fremtidens-medicin.dk där du också kan läsa om de sjukdomar som går att bota med AcuNova.
Boken är faktiskt en självhjälpsbok, men tillsammans med det andra kursmaterialet som eleverna får, fungerar den också som en lärobok.

Efter kursen kan eleverna delta i praktik med Boel på akupunkturkliniken i Aulum – gratis.

Skillnaden mellan kinesisk akupunktur och AcuNova.
Kinesisk akupunktur fungerar via så kallade meridianer.
AcuNova fungerar annorlunda än något annat akupunktursystem.
Akupunkturpunkter finns i och runt alla leder i kroppen (se bild). Runt lederna finns särskilda nervcentra (urhjärnor). Genom att trycka på en punkt i en led kan en signal överföras genom nervsystemet till hjärnan och påverkar därigenom olika delar av kroppen.

(Foto av finger med tecknade punkter – kommer senare)

Kort förklaring
Tänk dig att du står i köket och skär bröd med en vass kniv. Plötsligt glider kniven och du skär dig i fingret.
Hur reagerar kroppen på det?
För att underlätta förståelsen, får du den korta versionen.
En läkande process sätts igång samma ögonblick som du skär dig. Detta sker automatiskt – utan medveten kontroll.
Först skickas en impuls från fingret genom det perifera nervsystemet och det centrala nervsystemet till hjärnan. Impulsen går sedan till hypotalamus, som beräknar vad som måste göras, och sedan skickas signalen till hypofysen (hypotalamus och hypofysen är hormonproducerande körtlar).
Hypofysen svarar på signalen genom att frigöra vissa hormoner i blodomloppet.
Hormonerna i blodet gör att kroppens hormonproducerande körtlar stimuleras att producera och släppa ifrån sig olika ämnen, bland annat några mycket viktiga smärtlindrande hormoner som kallas endorfiner.
Frisläppandet av dessa endorfiner gör att smärtan i fingret avtar. (Du vet kanske att även vid allvarliga skador, känner du förvånansvärt lite i början).
Inom loppet av några sekunder frigörs en mängd läkande ämnen. Det startar faktiskt omkring 200 processer i kroppen.
Läkningen av fingret startar omedelbart och varar i en längre eller kortare tid beroende på din ålder, fysisk kondition, toxiner, tungmetaller i kroppen och så vidare.
Denna process är automatisk, nästan varje gång du blir skadad, blir förkyld, får influensa eller ett annat hälsoproblem.
Tyvärr händer det att processen är inte alltid startar beroende på olika faktorer såsom ärftlighet, stress, förgiftning, allvarlig skada, etc., etc.
Här kommer AcuNova in i bilden.
Den huvudsakliga skillnaden mellan AcuNova och kinesisk akupunktur är såsom sagt att AcuNova fungerar genom hjärnan och ”urhjärnorna”.

Grundarens teoretiska och praktiska bakgrund
John Boel Sn. är utbildad som teknisk assistent på 1960-talet och var en praktikant på B & O i Struer, där han senare arbetade inom produktionen, serviceavdelningen och i laboratoriet med att bygga olika elektriska produkter.
Senare hade han en högtalarfabrik i några år.
Så man kan lugnt säga att han har en gedigen utbildning inom elektronik.
John talade en gång med en tysk läkare om sitt liv, och han menade att bakgrunden inom elektroniken var orsaken till att han hade kunnat upptäcka och utveckla AcuNova.

Varför läker akupunktur?
Enligt Veda är människan en själ som styr kroppen genom sinnet.
Här kommer vi att överlåta själen åt religionen, sinnet till filosofin, och bara ta itu med kroppen.
Som ni vet, består kroppen av kött och blod.
Men vad är det som gör att kroppen kan röra sig, gå, springa, stå still, etc.?

Kroppens styrsystem är hjärnan och nervsystemet.
Nervsystemet kan liknas vid en elektrisk apparat: Radio, TV, dator, etc.

Den elektriska delen av apparaten består av ledningar och elektriska komponenter såsom reläer, transistorer, motstånd, kondensatorer, dioder, etc.
Förr i tiden, var de viktigaste komponenterna rör och ventiler, senare transistorer, och idag har vi mikrochip – som kan innehålla tiotals miljoner transistorer.

När ljudet från radion skräller eller när TV-bilden är förvrängd, är det på grund av ett fel i det elektriska systemet.
Vi försöker först justera enheten genom att justera antennen eller vrida på de knappar som finns tillgängliga. Om problemet kvarstår, kontaktar vi en tekniker för att ta reda på vilka trådar eller elektriska komponenter som är i oordning, varefter han kan justera eller reparera dessa.

Kroppen fungerar i stort sett på samma sätt som en elektrisk apparat.
Nervsystemet är jämförbart med kretskortet som innehåller många olika komponenter – transistorer, motstånd, elektrolyter, mikrochips – precis som i en radio eller TV.

Ström är ström. Det finns inte två sorters ström. Så det är samma typ av ström som går runt i en elektrisk apparat, som strömmen som går runt i kroppen och ser till att allt fungerar.

Hur fungerar akupunktur?
I årtusenden har akupunktörer och forskare ställt frågan: Varför kan man bota en sjukdom genom att sätta en nål i kroppen?
Det har funnits många teorier genom åren, men ingen kunde exakt förklara varför – förrän nu!

Det är exakt detsamma som när en tekniker justerar en elektrisk apparat!

I varje etapp finns det en ”urhjärna” eller, ännu bättre kallat, en relästation.
(Relä: En övergripande teknisk apparatur som vidarebefordrar signaler).
Kunskapen om detta är anledningen till att AcuNova verkar så anmärkningsvärt bra och snabbt.
När behandlaren träffar mitt i epicentrum i leden, är det som en TV-tekniker som justerar ett relä så att det kan vidarebefordra rätt signal.

I själva verket är elektriska apparater byggda med komponenter som liknar hjärnan och nervsystemet, men det är en helt annan sak som vi kommer att komma tillbaka till senare i en vetenskaplig avhandling om bakgrunden till AcuNova.

När vi vet detta, kan vi också bättre förstå varför vissa akupunktur system fungerar bättre än andra.

Vetenskap – erfarenhet
Många frågar varför kineserna inte har gjort något mer för att ta reda på hur akupunktur fungerar, när de har använt den i tusentals år. Främst på grund av den kinesiska mentaliteten. Om du frågar en kines hur det fungerar, skulle han ofta bara svara: ”Det bara gör det.” Han är inte intresserad av att veta varför eller hur det fungerar, bara att det fungerar, det är tillräckligt för dem.
Och flera tusen års erfarenhet visar att det fungerar.
Det finns vissa teorier som har använts speciellt när man pratar om akupunkturens smärtstillande effekt. Här är några av dem.

Tillbaka till första sida www.akuuni-se.dk