En tyst revolution

Ny behandlingsmetod revolutionerar sjukvårdsområdet.

Det var i slutet av 1990-talet som ett nytt behandlingssystem föddes. Den nya vetenskapen hette Akupunktur 2000, men eftersom många misstog den för kinesisk akupunktur, ändrades namnet till AcuNova, som betyder ”Ny Akupunktur”

Upptäckt

AcuNova fungerar via nervsystemet – till skillnad från kinesisk akupunktur som fungerar genom så kallade meridianer.

Akupunktören John Boel upptäckte att det i och runt alla leder finns punkter som är extremt effektiva vid behandling av smärta, organiska rubbningar och så kallade obotliga ögonsjukdomar – även i de fall där den medicinska vetenskapen har gett upp med orden: ”Du måste lära dig att leva med det”

Forskning

Läkare och akupunktörer från Boel Akupunktur, samt en handfull forskare tillbringade en hel del tid åt att utforska det nya systemet. Allt eftersom forskningen fortskred, blev de medvetna om att AcuNova innehöll några unika möjligheter som man inte hade sett förut i något känt hälsosystem.

Spridning
Sedan dess har mycket hänt. 5.000 alternativa utövare, läkare och annan sjukvårdspersonal från ett 50-tal länder har lärt sig AcuNova.

Det har varit samtal om AcuNova vid internationella konferenser i Kina, Tyskland, Schweiz, Österrike, Spanien, Norge och Sri Lanka – där forskare från över 100 länder samlades för att lära sig.

Deltagarna var mycket entusiastiska över AcuNova och John Boel blev, som den förste i världen, hedrad med titeln ”¨århundradets akupunktör” för upptäckten.

Varje vecka behandlas omkring 250.000 patienter världen över med AcuNova av terapeuter som har lärt sig det.

Forskning

Det genomförs några AcuNova försök med behandling av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och smärta.

På Boel Akupunktur i Danmark utförs omkring 40 ögonbehandlingar varje dag.

Boel vill naturligtvis ge den bästa behandlingen åt patienter. Därför bestämde man sig 2004 för att undersöka vilka AcuNova punkter som gav de bästa resultaten. Eftersom omkring 80% av alla Boels ögonpatienter lider av AMD (i torr och våt form), valde de denna ögonsjukdom. AMD är den vanligaste orsaken till klinisk blindhet i västvärlden.

30 AMD patienter delades in i tre grupper: 1, 2 och 3.

Närmare undersökning visade att diagnosen var fel i tre fall, så Boel beslutade att fortsätta med 27 utvalda AMD patienter.

Boel ville också undersöka om två veckors intensiv behandling var bättre än en, som fram till dess hade använts, så de frivilliga fick två dagliga behandlingar i två veckor (- helg), och sedan kontinuerliga behandlingar efteråt. Totalt 30 behandlingar.

De tre grupperna behandlades med olika AcuNova varianter. (AcuNova 1 AcuNova 2 och AcuNova 3)

Synskärpan undersöktes regelbundet genom ögontest under behandlingen.

Resultaten utvärderades efter 4 veckor och följdes upp under 6 månader.

MetodAntal patienterIngen förbättring av synenFörbättring av synen
AcuNova 1930 %70 %
AcuNova 2840 %60 %
AcuNova 31020 %80 %
Total2730 %70 %

Försökspersonerna i AcuNova grupp 3 uppnådde en förbättring av synen på mellan 15-40%.

Den genomsnittliga förbättringen av synskärpan var 27%.

Resultaten med de metoder vi använde på patienter i de andra två grupperna var inte lika bra.

Därför bestämde vi att den metoden vi använde i den bästa gruppen (AcuNova 3) naturligtvis bör införas omedelbart som standardbehandling för alla ögonpatienter.

Enligt vår erfarenhet sedan studien, kan resultaten överföras till patienter med andra ögonsjukdomar.

Testmetod.

Undersökning av synskärpan gjordes med två olika testsystem:

Takagi: En elektronisk testapparat
Snellen-tavla
Vi använde korrigerad syn – glasögon eller kontaktlinser.

Försökspersonerna testades före den första behandlingen, och därefter en gång i veckan.

Vi användeTakagi på patienter med mer än 5% synskärpa och Snellen-tavlan på de med sämre syn.

Daglig forskning

Detta resultat bekräftas av daglig behandling utförd av Boel på akupunktur kliniker i Aulum och Köpenhamn.

De senaste fem åren har klinikerna behandlat 4,985 AMD patienter.

Man har använt samma metod som ovan.

83% av de 4,985 AMD patienterna uppnådde en förbättring av synen med minst 15%.

De första två veckorna fick AMD patienterna 20 behandlingar (två behandlingar på vardagar) och sedan två behandlingar varje månad för att bibehålla den uppnådda förbättringen.

AcuNova upptäcktes 1999, så vi vet fortfarande inte hur länge förbättringen håller.

I de fall där det har varit en liten nedgång efter några år, har vi behandlat patienter under en intensiv vecka som i de flesta fall har gett tillbaka synen igen.

Dr. med. Hans Peter Wutta: Den första vetenskapliga forskningen om Boels ögonakupunktur

I Tyskland, genomförde en av Boels elever vetenskaplig forskning som publicerades i boken: Augen-akupunktur. Ehrenwirth med. ISBN 3-431-04030-6

Utdrag ur boken.

Dr Hans Peter Wutta från Kiel är en akupunktur läkare. Under de senaste fyra åren har han arbetat intensivt med behandling av ögonsjukdomar med hjälp av akupunktur (ögon akupunktur).

Dessutom har han forskat om effekten av ögon akupunktur.

Dr. Wutta behandlade 97 patienter med AMD (förkalkning av ögat). Det fanns ingen skillnad mellan så kallad torr och våt AMD eftersom behandlingsresultat var detsamma.

Behandlingen genomfördes med Boels ögonakupunktur.

Patienterna testades före och efter behandling, och bearbetades sedan statistiskt av universitetet i Hamburg. Resultaten av detta test, och en långvarig stagnation av sjukdomen var kriterier som man arbetade med.

För männen och kvinnorna i studien var resultaten förvånansvärt bra, med 76% förbättring från behandlingarna.

Dr. Wutta granskade även om patienternas ålder hade något inflytande, och han kom till slutsatsen att resultaten var desamma oavsett hur ung eller gammal patienten var.

Det fanns en tendens att behandlingen verkade lite bättre på kvinnor än män, men eftersom det var betydligt fler kvinnor som deltog i studien, kan detta ha orsakat denna skillnad.

Det bör betonas att det är mycket viktigt att följa Boel säkerhetsföreskrifter noggrant.

”obotliga” ögonpatienter räddade

Här beskrivs kortfattat fyra exempel på andra ögon patienter.

Alla var obotliga enligt medicinsk vetenskap. Ålder inom parantes:

Daniella, Österrike (29): Helt blind hela livet från syret i inkubatorn.

Efter en veckas behandling, kunde hon se en aning för första gången. Efter sex veckors behandling behövde hon inte längre sin ledarhund, eftersom hon kunde gå på egen hand. Hon arbetar nu heltid.

Annika (12): Juvenil makuladegeneration. 20% syn före behandling. 100% syn efter ett år.

Claus, Norge (13): Tunnelseende (retinitis pigmentosa). Har under en grads syn i sitt högra öga, helt blind på vänster öga.

50 grader syn på båda ögonen efter ett år.

Claus är den första retinitis pigmentosa patienten i hela världen som har fått sin syn återställd.

Han blev den yngste domaren i Norge.

Thorgun (23): Helt blind i 10 år efter en trafikolycka.

Cirka 80% syn efter 9 veckors behandling – tog sedan körkort.

Fakta

Genom att påverka en viss punkt i en led överförs en signal till hjärnan genom nervsystemet. Detta startar samma process som kroppen normalt använder till att bota sjukdomar.

Vad som är nytt med AcuNova är att man kan starta denna självläkande process när den har fastnat.

Eller med andra ord: med AcuNova behandlas problemet med naturens egen läkningsmetod.

I boken AcuNova kan du läsa mer om forskningen i AMD – http://www.fremtidens-medicin.dk/8328-1/

AcuNova är en ny vetenskap. Det har inte kommit till i labbet, utan skapas genom praktisk erfarenhet. Det går mycket bra eftersom akupunktörerna på Boels Akupunktur inte är forskare utan hantverkare.
Men i AcuNovas barndom i slutet av 1990 deltog man i ett projekt tillsammans med fem andra kliniker.

Piskesmæld undersøgelse

Tillbaka till första sida