AcuLine – Den andra Boel Modern Akupunktur-metoden.

AcuLine är utmärkt för behandling av akut smärta vid t ex idrottsskador och organiska sjukdomar (sjukdomar i de inre organen), eventuellt tillsammans med AcuKing.

När AcuLine-specialisten träffar den rätta punkten sker en omedelbar lindring av problemet.

AcuNova och AcuLine har något gemensamt. Akupunkturpunkterna ligger i och omkring lederna: Man kan med all rätt säga att AcuLine har sitt ursprung i AcuNova samt i ett tyskt system, som i folkmun kallas NPSO – Nya punkter för smärta- och organbehandling (Neue Punktuelle Schmertz- und Organterapi), som är utvecklat av naturläkaren Rudolf Siener.

Att punkterna finns i- och omkring lederna härrör från AcuNova.

Diagnosmetoden – en så kallad energilinje – härstammar från NPSO.

Stickmetoden liknar AcuNovas speciella stickmetod – Very Point teknik, eller Søren Spætte-metoden som vi kallar det i dagligt tal.

Bakgrundsinformation – teori

En av våra tyska elever är läkare och specialist i NPSO. Han har bl.a. forskat om NPSOs och AcuNovas inflytande på hjärnan och nervsystemet.

När han såg resultaten från AcuLine blev han helt till sig. Efter att ha undersökt saken närmare upptäckte han en del av hemligheterna vid det nya systemet.

Nedanstående bakgrundsinformation är delvis allmän vetenskap och delvis inspirerad av dr. D´s och min forskning i mikroakupunktursystem.

Utveckling av ett foster

Fosterutvecklingen består av en serie noggrant samordnade processer.

Som bekant skapas kroppen genom celldelning. Den befruktade äggcellen bildar fostret (embryon) under utvecklingen.

Som en del av den fortsatta utvecklingen av fostret bildas tre primitiva lager av celler, kallade kotyledoner, från den inre cellmassan. Kotyledoner benämns efter deras läge i förhållande till varandra och fosteranlagets yttre- och innersidan för endoderm, mesoderm och ektoderm.

Hos alla högt stående djur sker en klyvning av de celler som är lagrade mellan ekto- och endoderm som en ”mellankotyledon”, mesoderm – kotyloden är nu uppdelad i tre skikt.

Cellerna specialiseras således i olika typer med bestämda funktioner.

Endoderm formar tarmsystemet.

Ektoderm formar hjärn- och nervceller samt hud och de strukturer som utvecklas härifrån.

Mesoderm formar ben, brosk, njurar och hjärtat.

I mesodermen föregår dessutom ett antal formningsprocesser, som leder till en uppbyggnad av kroppen i segment.

I korthet har så kallad mikroaktupunktursystem sitt ursprung i kotyloderna. Nästan alla fungerar via endodermen, precis som NPSO.

AcuNova är ett undantag eftersom att den verkar via ektodermen – hjärnan och nervsystemet bildas som bekant i ektodermen vilket säkert skulle kunna vara anledningen till AcuNovas stora framgång.

Genom att kombinera AcuNova med NPSO så omfattas både endodermen och ektodermen vilket ger en helt unik och hittills okänd samverkan.

Der findes ikke andre metoder, hvor to forskellige kimblade er involveret.

Tillbaka till första sida