AcuKing är den sjunde Boel Modern Akupunktur-metoden (2014).

AcuKing skiljer sig mycket från de andra sex metoderna. De övriga sex Boel Modern Akupunktur-metoderna kan – i ordning – läras utan förkunskaper.

Det har tagit mycket resurser och många timmar att utveckla AcuKing. Det har varit mängder med återvändsgränder innan det föll på plats – men nu är det klart och den unika tekniken lyfter akupunktur till helt nya höjder!

Metoden är sammansatt och inspirerad av hela fyra olika principer.

 1. Traditionell Kinesisk Akupunktur.
 2. Kejsarens akupunktur
 3. ECIWO-akupunktur
 4. Dr. Richard Tans balansteknik
 5. Sri Lanka inspirerad akupunktur
 6. Lilla John Boel-teknik

Med andra ord får man styrkan av sex unika metoder när man lärt sig att behärska AcuKing. Den dynamiska effekten av att inkludera dessa sex metoder i en och samma är otrolig och nästan magisk.

 1. För att lära sig AcuKing behöver man först lära sig de kinesiska meridianerna. Gör man inte detta så kommer man heller inte att förstå sig på metoden.
 1. Kejsarens akupunktur var en hemlig metod som var reserverad för den kinesiska kejsarens 12 hof akupunktörer. Metoden har gått i arv till ättlingarna till dessa stora mästare och de får inte lära ut den till andra. Jag själv behärskar inte kejsarens akupunktur, men har lärt mig, via hemliga kanaler, på vilka kroppsområden punkterna sitter.
 1. ECIWO-akupunktur blev utvecklat av den kinesiska biologi-professorn Yingqing Zhang på universitetet Shandong i Kina på 1980-talet.

ECIWO är ett nytt sätt att se på kroppens struktur och utveckling, vilket har lett till mycket effektiva behandlingsmetoder av många mänskliga sjukdomar. Denna behandling kallas Bio-ECIWO eller helt enkelt ECIWO-akupunktur.

ECIWO-akupunktur ger, på sätt och vis, kinesisk akupunktur en vetenskaplig grund. Den allmänna effekten av ECIWO-akupunktur är mycket stor. Det är dock inte nödvändigt att behärska ECIWO-akupunktur för att lära sig AcuKing. Detta eftersom att eleverna lär sig de nödvändiga delarna på Boel Modern Akupunkturs utbildning.

 1. Dr. Richard Tan var världens bästa kinesiska akupunktör.

Han var både akupunktör och elektroingenjör och eftersom att även jag har en bakgrund inom elektronik kunde vi verkligen dela idéer, tankar och metoder mellan behandlingarna, när jag behandlade honom under våren 2014.

AcuKing använder inte dr. Tans punkter, men är inspirerat av den unika teknik han skapade – dr. Tans´ balansmetod

Du behandlar aldrig vänster arm och vänster ben, höger arm och höger ben samtidigt utan alltid kontralateralt. Detta inne bär vänster arm och höger ben eller höger arm och vänster ben.

Hittills har vi diskuterat ren teknik – nu kommer konsten.

Konsten består helt enkelt i att hitta punkterna precist.

Låt oss titta på några exempel. En patient har ”löparknä” till höger – dvs. smärtan sitter på yttersidan av knät.

Det är enkelt, eftersom problemet är hos magmeridianen. Därför ska du behandla den långa meridianen, Yang Ming, bestående av mage- och tjocktarmsmeridianen.

Eftersom att knät, som bekant är en del av benet, och smärtan är i höger knä ska du börja med att behandla ECIVO ben-punkten på magmeridianen på det högra benet och låret och därefter ECIVO ben-punkten på tjocktarmsmeridianen på vänster underarm och överarm.

 1. Man kan också kalla metoden för ”vägledaren” i kinesisk örtmedicin, så kallad patentmedicin.
 1. Jag har efter bästa förmåga satt samman de fem metoderna och även om det har tagit över tre år att utveckla har det helt klart varit värt det.

AcuKing är extremt effektivt vid behandling av kroniska sjukdomar, både smärttillstånd och organiska sjukdomar – FÖRUTOM ALLA DE SJUKDOMAR SOM KAN BEHANDLAS MED KINESISK AKUPUNKTUR (TCM).

För att lära sig AcuKing är det nödvändigt att även ha lärt sig meridianerna och ECIWO-akupunktur. Annars blir det bara ren rappakalja.

Mer konst

De fem punkter måste hittas exakt.

Punkterna kommer att vara ömma i förhållande till vävnaden i närheten, så du kan först ”söka” efter en öm punkt med fingret. Eller ännu bättre:  Använd en punktsökare eller en 5 mm strumpsticka till att hitta den ömma punkten. Därefter kan du, med en akupunkturnål, hitta den exakta punkten.

Den exakta placeringen av punkten kan hittas på följande sätt: Du sticker nålen cirka två centimeter in och vrider den sedan moturs. När nålen sedan hänger fast (är svår att dra ut) har du hittat punkten. Du stimulerar punkten med vanlig TCM-teknik tills patienten känner den så kallade De Qi – nålkänslan – som känns som en svag elektrisk ström.

Tillbaka till första sida