AcuDNA är den fjärde Modern Akupunktur-metoden

Specialiteter:
Så kallade psykosomatiska sjukdomar
Genetiska (ärftliga) sjukdomar
Kronisk huvudvärk & migrän
Ögonsjukdomar – supplement till AcuNova

AcuDNA är dessutom ofta en effektiv adjuvant behandling av blinda och synskadade.
AcuNova är generellt mycket effektiv vid behandling av allergier. När man även behandlar patienter med AcuDNA får man för det mesta ännu bättre resultat. Vissa behandlingar har varit så bra att patienten helt blivit av med sin pollenallergi.

Något som är annorlunda med AcuDNA i jämförelse med de tre första metoderna, som är tämligen relaterade till varandra, är att AcuDNA har ett helt annat tankesätt på akupunktur. Ett mycket spännande sätt dessutom med enorm potential. Tänk bara på vilka möjligheter det ligger i att kunna behandla genetiska (ärftliga) sjukdomar.

Med de tre första metoderna behandlas reflexpunkter till olika områden i hjärnan. Med AcuDNA & AcuStomach behandlar vi helt nya aspekter av hjärnan. Mer direkt.
spännande…

Liksom de övriga Modern Akupunktur-metoderna är AcuDNA verksam inom nästan alla sjukdomar. Men vid behandling av ärftligt relaterade problem, den fysiska delen av psykosomatiska sjukdomar och sjukdomar som förvärras av stress samt patienter som ofta har huvudvärk, så är AcuDNA förstahandsvalet –   fast huvudproblemet finns på helt andra ställen i kroppen och skulle kunna vara menstruationsproblem, ryggproblem eller något helt annat.

Punkterna finns mitt i pannan, med centrum i punkten några kloka människor kallar ”Det tredje ögat”.

AcuDNA kan användas, för sig själv, till nästan alla sjukdomar, men brukar oftast användas tillsammans med AcuStomach (kommer senare) eller AcuNova.

Hjärnan utvecklas ständigt
Enligt medicinsk vetenskap, har vi en mycket spännande utveckling på väg i den främre delen av hjärnan som kallas frontalloben.

Vetenskapsmän från hela världen har forskat i detta område och funnit något anmärkningsvärt.
En av dessa vetenskapsmän är psykologen Erik Hofmann som, vid Köpenhamns universitet, har forskat kring hjärnans utveckling. Han, liksom andra, har kommit fram till att när frontalloben stimuleras så bliver vi mer fokuserade, får mer energi, tydlighet och en ökad mental klarhet.

Erik Hoffmann: ”När den nya hjärnan aktiveras upplevs det som att vakna upp och ger samma känsla som att vakna upp från att ha sovit. Vi kommer att uppleva en medvetandenivå som är betydligt mer vaksam än den nuvarande.”
Det är en fantastisk upplevelse att se, en nästan apatisk patient, vakna upp ur en instängd bubbla efter en AcuDNA-behandling.

Hjärnans ”U-land”
Erik Hoffmann: ”Människor har nu möjlighet för att uppnå ett högre medvetande, men en förutsättning för att det ska vara möjligt är att man måste tillföra mer energi till frontalloben.”
De senaste åren har flera studier visat att vissa typer av aktiviteter kan öka aktiviteten i den främre delen av hjärnan.
När det sker berättar försökspersoner ofta om extrem klarhet och en upplevelse av att känna sig helt ansluten med allt annat levande.
Det är detta läge, som Erik Hoffman kallar för en ett högre medvetande, som skiljer sig från de tre kända stadier av medvetenhet som vi människor normalt brukar förhålla oss samt relatera till. Dessa är djup sömn, drömsömn och det vakna tillståndet.

En av studierna, som Hoffmann hänvisar till, görs av en amerikansk neurolog, där skanning och EEG-mätningar av tibetanska munkar under meditation med öppna ögon visade en kraftig ökning av aktivitet i den främre delen av hjärnan. Särskilt de mycket snabba gamma-vågorna var dominerande i fallet. ”Den främre delen av hjärnan som kallas frontalloben är redan klara. De har en enorm potential som till stor del inte utnyttjas”, säger Erik Hoffmann.

Frontalloberna är en del av neocortex, som är den evolutionärt yngsta delen av vår hjärna. Den finns hos alla däggdjur men är mest utvecklad hos människor.

Det är hjärnans ”U-land”, som ligger bakom pannan som är redo att grävas upp och användas.
Inspirerad av amerikanska studier, lade Erik Hoffmann fram ett utbildningsprogram för att öka de snabbaste vågorna i den främre delen av hjärnan. Hos elitidrottare är det karaktäristiskt att deras förmåga att aktivera den främre delen av hjärnan är betydligt bättre än genomsnittet.

Kopplingen
Det finns redan kända kinesiska akupunkturpunkter i pannan. Vi har också tidigare använt punkterna i pannan i våra ögonprogram, där en av våra tyska elever behandlar synproblem uteslutande med punkter i pannan.
Det finns dessutom ett tyskt system (esogetics), som i huvudsak bygger på irisdiagnoser, där irisen är ”projicerad” upp i pannan. Behandlingen sker genom att pannan belyses med olika färger.

AcuDNA är, som vi känner till, den första kompletta akupunkturmetod som bygger på den nya kunskapen om stimulering av frontalloberna.

Det speciella vid AcuDNA & AcuStomach är att det är skapat och inspirerat av medicinsk vetenskap, som du får lära dig mer om, när vi kommer till AcuStomach.

Tillbaka till första sida