AcuChronic är den tredje Moderna Akupunkturmetoden – det är en vidareutveckling av AcuLine

AcuChronics specialiteter:

Kroniska smärtor och andra kroniska sjukdomar

Brist på lukt- och smaksinnet

Astma och bronkit

Vissa hjärtproblem

Artros

Nervsmärtor i ansiktet (trigeminusneuralgi)

Generella muskelsmärtor

Generella ledsmärtor

Som tidigare beskrivits ligger alla AcuLine-punkter i lederna. Vid första ögonkastet ser AcuChronic ut som AcuLine plus några punkter i pannan och runt omkring buken.

Det är på sätt och vis också riktigt, men vid en närmare granskning ser man flera stora skillnader.

När det gäller kroniska sjukdomar kommer AcuChronic in i bilden. De två metoderna överlappar och hjälper varandra.

AcuChronic är, som namnet antyder, speciellt utvecklat för att behandla kroniska sjukdomar.

Definition av en kronisk sjukdom: En sjukdom som medicin inte kan läka.

Medans det är mycket lätt att använda AcuChronic, efter man först har lärt sig det, är det inte lika lätt att förklara hur det verkar. För de kollegor som har lärt sig AcuNova och AcuLine är det däremot enklare att förstå effekten bakom AcuChronic. Vi provar att förklara – men var medveten om att man inte förstår metoden helt och hållet förens man har deltagit i en kurs om AcuChronic.

När man först har lärt sig AcuNova och AcuLine, är det nya att lära sig att använda punkter som delvis ligger i en ring runtomkring huvudet och dels i en ring runt kroppen, i höjd med naveln, tillsammans med AcuLine-punkterna i knät.

Akupunktören börjar med att sätta nålar i knäleden på samma sätt som vid AcuLine. Dvs. han eller hon frågar patienten vart smärtans centrum är och följer energilinjen – den regnbågsfärgade randen – och sätter nålarna i knät med den speciella AcuChronic-tekniken.

Därefter sätts nålarna horisontellt i punkter som ligger i en ring runtomkring kroppen i höjd med naveln.

Till sist sätts nålarna, också horisontellt, i skalpen (huvudet), i höjd med ”det tredje ögat”.

Punkterna i huvudet verkar direkt på funktionen av olika delar av hjärnan och går därför väl i linje med AcuNovas mekanism.

Vi har upptäckt ett fenomen som kan vara ännu mer allvarligt än en person som inte kan känna eller skilja mellan höger och vänster.

Problemet är att vissa människor känner att de är uppdelade i två halvor. Detta kan i sin tur orsaka olika kroniska problem om det inte korrigeras.

Det är bland annat det vi gör med AcuChronic.

Korrekt placerade nålar i en cirkel runt omkring knäleden, i magen/ryggen i navelhöjd och i en cirkel omkring huvudet, som tidigare beskrevs, kan få flödet tillbaka mellan den översta och nedersta kroppshalvan. Detta leder till känslan av att vara en hel människa igen och inte delad i två.

När du träffar punkterna runt mitten av kroppen korrekt så leder det till att den övre och nedre kroppshalvan kommunicerar bättre med varandra.

Tillbaka till första sida